KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE ZA MLADE

»Mladi hočejo verovati, iščejo Boga, ljubijo Kristusa in hočejo sopotništvo!« (Benedikt XVI.)

V tem kontekstu je nastala misel: ali ne bi »Katekizma katoliške Cerkev« skušali prevesti v jezik mladine? Pod zanesljivim dirigiranjem dunajskega nadškofa Christopha Schönborna je zato nastal »Youcat« za mlade ljudi. Na voljo je tudi v slovenščini.

Knjiga je zgrajena v obliki vprašanj in odgovorov. Številke ob vsakokratnem odgovoru kažejo na nadaljnje in bolj poglobljene predstavitve v KKC (1997). »Youcat« je namreč pisan v govorici, ki ustreza mladim, obravnava celoto katoliške vere, vendar je obogaten s slikami, strnjenimi navedki iz Svetega pisma, navedki svetnikov in učiteljev vere, pa tudi pisateljev, ki niso verni.

»Mladi naj vedo, kaj verujejo, da bodo lahko tudi duhovno rasli!«

Youcat« je prava pot k temu.